Raadsvergadering 12 oktober 2023

De fractie van TOG heeft tegen de herziening van het grondstoffenbeleidsplan gestemd. Mayke stelde vragen aan wethouder Markwat over het ontbreken van oplossingen voor de problemen bij het inzamelen van de groene PMD zakken in het buitengebied. De wethouder heeft nog geen passende oplossing voor handen. De gemeenteraad stemde over het verlenen van een concept […]