Afvalinzameling

Stoppen met de huidige manier van inzamelen met de groene PMD zakken. Regelmatig toetsen of na-scheiding een betere optie is dan het vooraf scheiden van afval.

Bestuur

Het gemeentebestuur is er voor de inwoners! Deze inwoners worden vooraf betrokken bij belangrijke besluiten die door het gemeentebestuur worden genomen. Voor ingrijpende besluiten kan een (buurt)referendum worden ingezet.

Cultuur

De gemeente ondersteunt, waar mogelijk, culturele initiatieven en staat meer evenementen toe. Extra aandacht voor evenementen voor jongeren. Bestaande verenigingen en dorpshuizen blijven behouden.

Erfgoed

Erfgoed, bijvoorbeeld in de vorm van oude gebouwen welke de identiteit van een dorp of streek aangeven, moet behouden blijven.

Leefomgeving en onderwijs

Straten en stoepen in elke dorpskern goed onderhouden. Verenigingsgebouwen en scholen moeten behouden blijven. In elke dorpskern minimaal 1 basisschool. Schoolgebouwen moeten multifunctioneel ingezet kunnen worden.

Sport en accommodaties

De gemeentelijke accommodaties teruggeven aan de gebruikers. Met lokale beheerders, onder toezicht van de gemeente. Sportverenigingen ‘in nood’ ondersteunen. Elke dorpskern behoudt zijn eigen sportvereniging. De harmonisatie van de buitensport accommodaties zsm afronden. Zwembaden: zsm starten met de voorbereiding voor de bouw van een nieuw zwembad ter vervanging van zwembad de Staver en zwembad de Gooye. Financieren met Eneco-gelden.

Bedrijventerreinen

De gemeente helpt, waar mogelijk, bedrijven die zich op G-O willen vestigen; dit is goed voor de werkgelegenheid. Voor bedrijven die (veel) groter zijn dan de afgesproken maximale grootte en voor veel verkeersbewegingen zorgen (zoals onlangs op het bedrijventerrein Oude-Tonge) is geen ruimte op G-O.

Bouwen en wonen

Met prioriteit bouwen van betaalbare woningen voor onze jonge eilandbewoners. Met name in de kleinere kernen. Daarnaast senioren woningen bouwen voor de 60-plus groep eilandbewoners, dit bevordert de doorstroming. In elke woonkern een seniorencomplex. Woontorens van meer dan 5 verdiepingen passen niet in het beeld van G-O als plattelandsgemeente, maximale bouwhoogte 20 meter.

Energie en milieu

G-O profileert zich als ‘Groene Gemeente’, in deze gemeente passen geen biomassacentrales. Op het eiland is inmiddels een (veel te) groot aantal windmolens gebouwd. Geen nieuwe windmolens dus, en ook de bestaande windmolens niet vervangen door grotere exemplaren. Zonnepanelen wel toestaan op daken van gebouwen, niet in zonneparken

Landbouw en visserij

TOG staat pal achter de boeren en vissers. Waar mogelijk helpt de gemeente bij het verkrijgen van nationale- en/of EU subsidies.

Recreatie en toerisme

Geen uitbundige groei op ‘de kop van het eiland’. Uitbreiding en verbetering op de rest van het eiland beperkt mogelijk.

Verkeer

Maximale snelheid in bebouwde kom naar 30 km per uur. Waar nodig de wegen aanpassen.  Op provinciaal niveau moet steviger worden aangedrongen op het veiliger maken van de N215, N498, N57 en N59.